Знаки различия и униформа
 
Форма  Беларуси
форма поста №1 Беларуси
 
 
 

 

ФОРМА ПОСТА № 1 БЕЛАРУСИ

 

    Образец ношения формы часовыми поста № 1 Беларуси в г.Минске.